Află ce trebuie să faci în contextul pandemiei COVID-19

Informații din surse sigure

O sursă de informare corectă, nealimentată de panică poate ajuta populația României să fie vigilentă în felul în care accesează, asimilează și distribuie rafalele de știri prezentate în media. Informați-vă doar din canalele media oficiale și verificați informațiile de fiecare dată.

Acest proiect este realizat pro-bono de voluntarii Code for Romania, organizație neguvernamentală independentă, neafiliată politic și apolitică, în cadrul Code for Romania Task Force și în parteneriat cu Guvernul României prin Autoritatea pentru Digitalizarea României.

Hotărâri și legislație

Comitetul Național pentru Situații de Urgență

HOTĂR RE nr. 93 din 23.10.2021

privind aprobarea solicitării de asistență internațională pentru  asigurarea medicamentelor și echipamentelor de strictă necesitate în  tratarea pacienților cu forme severe și critice de COVID -19, precum și a  echipelor medicale specializate prin intermediul Mecanismului European  de Protecție Civilă și al Centrului Euro-Atlantic de Coordonare a  Răspunsului la Dezastre (EADRCC – Euro-Atlantic Disaster Response  Coordination Centre)

Distribuie pe

Având în vedere nevoia acută de asigurare a medicației și echipamentelor  necesare pentru tratarea pacienților cu forme critice și severe de COVID-19,  precum și cu imposibilitatea asigurării, într-un număr suficient, a personalului  medical de specialitate pentru acordarea asistenței medicale acestor pacienți, 

luând în considerare creșterea exponențială a numărului de persoane  infectate cu virusul SARS-CoV-2 care a determinat supraaglomerarea unităților  sanitare și în special a unităților de primiri urgențe și secțiilor de terapie intensivă  cu pacienți ce au dezvoltat forme severe sau grave și care necesită suport  respirator invaziv sau neinvaziv, precum și nevoia acută de suplimentare a  personalului medical din cadrul unităților sanitare, 

ținând cont de propunerea șefului Departamentului pentru Situații de  Urgență, vicepreședinte al Comitetului Național pentru Situații de Urgență, în  sensul solicitării de asistență internațională,  

în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) și g) din O.U.G. nr.  21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu  modificările și completările ulterioare, 

în temeiul prevederilor art. 20 lit. f) și g) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 2 și art. 4 din  Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea și componența Comitetului Național pentru Situații de Urgență, cu modificările și  completările ulterioare, 

Comitetul Național pentru Situaţii de Urgenţă adoptă prezenta HOTĂRÂRE

Art.1 - Se aprobă solicitarea de asistență internațională constând în medicamente, echipamente, echipaje și echipe medicale necesare în tratarea  pacienților cu forme severe și critice de COVID-19, prin Mecanismului European  de Protecție Civilă și Centrul Euro-Atlantic de Coordonare a Răspunsului la  Dezastre (EADRCC – Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre).  

Art.2 - Departamentul pentru Situații de Urgență prin Inspectoratul  General pentru Situații de Urgență preia medicamentele și echipamentele  medicale și le predă către C.N. Unifarm S.A, care asigură depozitarea și  distribuirea acestora către unitățile sanitare ce acordă asistență medicală  pacienților cu COVID-19, în funcție de nevoile identificate. 

Art.3 - Coordonarea echipajelor și echipelor medicale, precum și stabilirea  locațiilor în care desfășoară activitatea, se realizează prin intermediul Centrului  Național de Conducere și Coordonare a Intervenției.  

Art.4 - Se abilitează Ministerul Sănătății, Colegiul Medicilor din România și  Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din  România, să emită în regim de urgență documentele necesare pentru exercitarea  temporară a profesiei de asistent medical și medic pe teritoriul României pentru  membrii echipelor care sosesc în România.  

Art.5 - Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului  Național de Management al Situațiilor de Urgență. 

PREŞEDINTELE COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE  URGENŢĂ 

PRIM-MINISTRU 

FLORIN-VASILE CÎȚU

 

Distribuie pe