Află ce trebuie să faci în contextul pandemiei COVID-19

Informații din surse sigure

O sursă de informare corectă, nealimentată de panică poate ajuta populația României să fie vigilentă în felul în care accesează, asimilează și distribuie rafalele de știri prezentate în media. Informați-vă doar din canalele media oficiale și verificați informațiile de fiecare dată.

Acest proiect este realizat pro-bono de voluntarii Code for Romania, organizație neguvernamentală independentă, neafiliată politic și apolitică, în cadrul Code for Romania Task Force și în parteneriat cu Guvernul României prin Autoritatea pentru Digitalizarea României.

Hotărâri și legislație

Comitetul Național pentru Situații de Urgență

HOTĂRÂREA nr. 102 din 11.11.2021

privind aprobarea Listei cu clasificarea țărilor/teritoriilor în funcție de rata de incidență cumulată și abilitarea Ministerului Sănătății pentru elaborarea procedurii de administrare a  testelor rapide antigen non-invazive efectuate din proba de salivă

Distribuie pe

Având în vedere propunerile Institutului Național de Sănătate Publică referitoare la  clasificarea țărilor/teritoriilor în funcție de rata de incidență cumulată, formulate în temeiul  prevederilor art. 1 alin. (3) din Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr.  43 din 01.07.2021, cu modificările și completările ulterioare, 

luând în considerare solicitarea Ministerului Educației de elaborare a unei proceduri privind administrarea testelor rapide antigen non-invazive efectuate din proba de salivă care urmează a fi utilizate în unitățile de învățământ, 

în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) și i) din Ordonanța de Urgență a  Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență,  aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările  ulterioare,  

în temeiul prevederilor art. 4, art. 11 alin. (1) și art. 15 alin. (4) din Legea nr.  136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc  epidemiologic și biologic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 20  lit. l) și n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de  Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.  15/2005, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 2 și 4 din Hotărârea Guvernului  nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea și componența Comitetului Național pentru  Situații Speciale de Urgență, cu modificările și completările ulterioare, 

Comitetul Național pentru Situații de Urgență adoptă prezenta  

HOTĂRÂRE

Art.1 - (1) Se aprobă Lista cu clasificarea țărilor/teritoriilor în funcție de rata de  incidență cumulată, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea stabilirii persoanelor care sosesc în România din acestea și cu privire la care se  instituie măsura carantinei. 

(2) Lista prevăzută la alin. (1), intră în vigoare începând cu data de 14.11.2021, ora  00:00. 

Art.2 - Se abilitează Ministerul Sănătății în vederea elaborării procedurii de  administrare a testelor rapide antigen non-invazive efectuate din proba de salivă, care  urmează a fi utilizate în unitățile de învățământ. 

Art.3 - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României Partea I și se  comunică tuturor componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de  Urgență, pentru punere în aplicare prin ordine și acte administrative ale conducătorilor  acestora. 

PREȘEDINTELE COMITETULUI NAȚIONAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ PRIM-MINISTRU 

FLORIN-VASILE CÎȚU

Anexă

Distribuie pe