Află ce trebuie să faci în contextul pandemiei COVID-19

Informații din surse sigure

O sursă de informare corectă, nealimentată de panică poate ajuta populația României să fie vigilentă în felul în care accesează, asimilează și distribuie rafalele de știri prezentate în media. Informați-vă doar din canalele media oficiale și verificați informațiile de fiecare dată.

Acest proiect este realizat pro-bono de voluntarii Code for Romania, organizație neguvernamentală independentă, neafiliată politic și apolitică, în cadrul Code for Romania Task Force și în parteneriat cu Guvernul României prin Autoritatea pentru Digitalizarea României.

Hotărâri și legislație

Comitetul Național pentru Situații de Urgență

HOTĂRÂRE nr. 1183

pentru modificarea și completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1183/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 9 noiembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Distribuie pe

Ținând seama de măsurile adoptate prin Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 107/2021 privind modificarea clasificării țărilor/teritoriilor în sensul trecerii unor state în zona roșie, precum și pentru completarea Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 43/2021 privind aprobarea listei ţărilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat, criteriile pe baza cărora se stabilesc acestea, precum şi a regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor care sosesc din acestea în România, respectiv prin Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 108/2021 pentru modificarea clasificării țărilor/teritoriilor cu risc epidemiologic ridicat și pentru modificarea regulilor de acces asupra persoanelor care sosesc în România din zone de risc epidemiologic,

 

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, 

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1183/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 9 noiembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1070 din 8 noiembrie 2021, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 

 

1. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 21, cu următorul cuprins:

„Art. 21. – În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare, se interzice intrarea pe teritoriul României, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetăţenilor străini şi apatrizilor, definiţi potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care sosesc din Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambic, Namibia, Africa de Sud și Zimbabwe.”.

 

2. La articolul 15, alineatul (9) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(9) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 2 și 21 se urmăreşte de către Ministerul Afacerilor Interne.”

 

 

PRIM – MINISTRU

 

NICOLAE-IONEL CIUCĂ 

Distribuie pe