Află ce trebuie să faci în contextul pandemiei COVID-19

Informații din surse sigure

O sursă de informare corectă, nealimentată de panică poate ajuta populația României să fie vigilentă în felul în care accesează, asimilează și distribuie rafalele de știri prezentate în media. Informați-vă doar din canalele media oficiale și verificați informațiile de fiecare dată.

Acest proiect este realizat pro-bono de voluntarii Code for Romania, organizație neguvernamentală independentă, neafiliată politic și apolitică, în cadrul Code for Romania Task Force și în parteneriat cu Guvernul României prin Autoritatea pentru Digitalizarea României.

Hotărâri și legislație

Comitetul Național pentru Situații de Urgență

HOTĂRÂRE nr. 4 din 04.03.2020

privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus si acordarea unui ajutor umanitar pentru Republica Elenă in contextul crizei migraţlei a refugiatilor

Distribuie pe

În conformitate cu prevederile art.2 lit. a) si art.4 alin.(1) lit. c) si d) din Ordonanţa de urgentă nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situatillor de Urgenţă, cu modificările si completările ulterioare, prevederile art. V, pct. 7 din Ordonanta de urgentă nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgentă, precum pentru modificarea şi compietarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatillor de Urgentă si ale art.3 alin, (1) lit. d) din HG.nr.758/2009 pentru punerea în aplicare a Regulamentului Sanitar Internaţional 2005,  

în temeiul prevederilor art. 8A1 şi art. 20 din Ordonanta de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatillor de Urgentă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completârile ulterioare, şi ale art. 4 din Hotărărea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, functionarea şi componenta Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenţă, ţinând cont de prevederile art.4 din Hotărârea CNSSU ,r. 2 din 24.02.2020 privind aprobarea măsurilor necesare cresteril capacitătii de interventie în prevenirea si combaterea infectiilor cu noul Coronovirus, 

Comitetul Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE
Art. 1 Se aprobă hotărkea nr. 5 din 02.03.2020 a Grupului de suport tehnico-ştiintific privind gestionarea bollior înalt contagioase, pe teritoriul României prin care au fost adoptate "Scenariiie de evoluţie a infecţiei cu noui coronavirus (Covid-19) şi măsurile de răspuns necesare" şi "constituirea grupei de coordonore cu fluxul informational decizional în contextul aparitiei si răspăndirii noii forme de coronavirus SARS-CoV-2, care determină boala COV1D-19".

Art. 2 Se actualizează componenţa grupului de lucru, aprobat prin Hotărârea CNSSU nr.2 din 24.02.2020, cu reprezentanţi ai Ministerul Afacerilor Externe şi ai Serviciului de Telecomunicaţii Speciale - care va asigura serviciile de comunicaţii şi tehnologia informaţiei, precum şi aplicaţia de centralizare a datelor pentru Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Afacerilor Interne. 

Art. 3 Pentru asigurarea unui mod unitar de acţiune, la nivelul Comitetelor judeţene/municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă se vor lua măsuri de revizuire a hotărârilor adoptate anterior, în sensul punerii în acord cu hotărârile CNSSU şi ale Grupului de suport tehnico-ştiinţific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României.

Art. 4 (1) Se abilitează Grupul de suport tehnico-ştiinţific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României să emită hotărâri cu caracter tehnic, fără aprobarea prealabilă a Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă. (2) Hotărârile vor fi transmise în prealabil tuturor membrilor CNSSU, care vor avea posibilitatea de a propune modificări într-o perioadă de timp de maxim 8 ore de la primirea materialului. (3) După această perioadă hotărârile se consideră adoptate tacit. 

Art. 5 Se aprobă propunerea furnizării unui ajutor umanitar destinat Republicii Elene, în baza solicitării primite prin Mecanismul european de protecţie civilă, sub rezerva acceptării acestuia de către autorităţile elene, conform procedurilor aplicabile. 

Art. 6 Scenariile, structura grupei de coordonare şi fluxul informaţional - decizional menţionte la articolul 1, constituie anexe la prezenta hotărâre. 


MINISTRUL AFACERILOR INTERNE PREŞEDINTELE COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII SPECIALE DE URGENŢĂ 
ION-MARCEL VELA 

Descarcă de aici textul complet al Hotărârii.

Distribuie pe